Prelude Dag van de Examencommissies - met gebarentolk - 7 oktober 2021

Tijdens de prelude op de Dag van de Examencommissies ging Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur, in op ontwikkelingen rond de toetstransitie en op de impact van de coronacrisis op toetsing binnen de HU. Vervolgens was er een panelgesprek over de toetstransitie binnen de HU met Liesbeth Baartman (bijzonder lector Toetsing & Beoordeling Beroepsonderwijs), Karin Vogelaar (toetsexpert bij TLN), Maaike Angevaren (voorzitter College van Examencommissies HU) en Marianne van der Zande (plaatsvervangend voorzitter College van Examencommissies HU). Samen bespraken zij wat de rol van de examencommissies is bij de toetstransitie en welke vragen dit oproept bij examencommissies. Tot slot was er een aantal interessante kijkersvragen, die dieper ingingen op de impact van de toetstransitie op docenten en examinatoren.