HUgenotenprijzen 2023-2024

Tijdens de jaaropening 2023-2024 reikte Hogeschool Utrecht weer HUgenoten-prijzen uit aan collega's en studenten die een bijzondere en waardevolle prestatie hebben geleverd voor de hogeschool. Twee winnaars waren: Maaike Angevaren, voorzitter College van Examencommissies (CvE) en Marianne van der Zande, vicevoorzitter van de CvE.