Video lectoraat Organiseren van Waardig Werk

Wat houdt waardig werk in en hoe kunnen organisaties ondersteund worden bij het creëren, organiseren en duurzaam onderhouden ervan voor iedereen? Hier doet het HU-lectoraat Organiseren van Waardig Werk onderzoek naar, in nauwe samenwerking met onderwijs en beroepspraktijk. Lectoren: Josje Dikkers en Leendert de Bell (bijzonder lector bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen).