Interview Maarten ter Huurne

Maarten ter Huurne, lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling licht zijn onderzoek toe. In een kwetsbare wijk van Soest, onderzoekt hij de sociale aspecten die meespelen bij engergietranisitie van gebouwen en draagvlak onder bewoners.