Telling van dak- en thuisloosheid volgens ETHOS-light

Informatievideo over dak- en thuislozentelling