Lokale Vroegsignalering van Afwijkend Gedrag

Het Lectoraat Toegang tot het Recht doet praktijkonderzoek naar de (neven)effecten voor de rechtsstaat van lokaal sociaal-juridisch beleid. In het project "Poortwachters van het Recht' wordt gefocust op de rol van eerstelijns professionals bij vroegsignalering van ongewenst-, overlastgevend- en/of afwijkend gedrag. Aanduidingen waarvoor geen heldere omschrijving bestaat. Eerstelijns professionals zoals maatschappelijk werkers, gemeenteambtenaren en politieagenten hebben een belangrijke rol toebedeeld gekregen om te beoordelen of iemand een 'potentieel risico' vormt. Het gaat hier om preventief beleid, omdat er feitelijk gezien geen sprake is van strafbaar handelen. Lokale professionals krijgen door dit beleid een dubbelrol, namelijk die van hulpverlener vs. handhaver. Hierbij worden ethische en wettelijke grenzen op de proef gesteld en/of overschreden vanwege schattingsfouten. Tegelijkertijd is het de vraag of er voldoende aandacht is voor de rechtsbescherming van betrokken individuen. Eerder heeft het Lectoraat Toegang tot het Recht aangetoond dat het werken op het snijvlak Zorg en Veiligheid vragen oproept als; Wat legitimeert de besluitvorming? Aan wie leggen eerstelijns professionals verantwoording af? Hoe wordt de kwaliteit van hun risico-taxatie gecontroleerd en geborgd? Door actieonderzoek zoeken wij tezamen met professionals naar de antwoorden. In deze animatie leggen wij de noodzaak daarvan uit.