Gevolgen voor kinderen van een scheiding

Een echtscheiding is een besluit van een of beide echtgenoten om het huwelijkscontract dat hen bindt te verbreken, hen te scheiden en de rollen en verantwoordelijkheden in het leven van de ander te veranderen. Het kan een moeilijke beslissing zijn die gepaard gaat met vele neveneffecten die het leven van alle gezinsleden veranderen, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn. Soms is het goed en zorgt het weer stabiliteit en evenwicht in het gezin. Wanneer de omgeving waarin kinderen ontstaan gezond en vrij van conflicten en onenigheid is, zorgen beide ouders voor hun geluk en nemen ze om de beurt hun zorg en bewustzijn, door samen te werken. Dit doen ze voor hun eigen bestwil en toekomst, zodat ze in een vriendschappelijke relatie blijven die is opgebouwd met respect en samenwerking ten behoeve van iedereen.