Hoeveel mensen zien hun vader niet in Nederland?

Het is moeilijk te zeggen, maar er zijn wel wát cijfers over bekend: het aantal mensen dat geen contact heeft met hun vader. In deze explainervideo zie en hoor je meer over eenoudergezinnen en wat er bij het CBS bekend is over mensen die hun vader niet zien.