HU Home Taallokaal

Memo Kara Khalil, Syrisch vluchteling en HU-student, startte HU Home: een plek op Hogeschool Utrecht waar vluchtelingstudenten terecht kunnen voor (taal)hulp. Een mooie versterking van de HU-gemeenschap, door en voor studenten.