Instructie oudergesprekstool ENGAGE

De gesprekstool ENGAGE ondersteunt een gesprek over de communicatieve participatie van kinderen met taal- en communicatieproblemen, zoals bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis. De tool helpt bij het opstellen en evalueren van doelen in samenwerking met de omgeving van het kind. In de video ziet u hoe ENGAGE kan worden ingezet bij een gesprek met de ouders van een kind met problemen in taal of communicatie.