‘Recht doen’ aan de cliënt met multiproblematiek - Adviezen uit de praktijkliteratuur

Het lectoraat Toegang tot het Recht (HU) heeft de literatuur doorzocht naar wat werkt in de ondersteuning van mensen met multiproblematiek. Een deel van de organisaties in de eerstelijns rechtshulp werkt al grotendeels volgens deze principes. Voor andere organisaties zijn deze aanbevelingen onder de huidige randvoorwaarden nog moeilijk in de praktijk te brengen. Maar ook kleine aanpassingen kunnen een verschil maken. Deze presentatie wil stimuleren dat uitvoerende professionals kansen voor een multiproblematiek-vriendelijke aanpak kunnen herkennen en benutten. Daarnaast is de informatie bedoeld als basis voor beleidsmakers en bestuurders