Educatie vanuit het perspectief van de Westerse wereld en de Taliban

Hoe wij in Nederland leerplichtig zijn tot ons 16e en hoe het volgen van onderwijs een basisrecht is, is het voor de meisjes in Afghanistan verboden om terug te keren naar de middelbare school. MSc A. Kromoprajitno, afgestudeerd in international development, vertelt dat het volgen van educatie van universeel belang is. ‘‘Meisjes zijn in het algemeen al wat kwetsbaarder in de wereld waarin wij leven. Zonder educatie ontstaat er een gebrek aan zelfontwikkeling, zelfbescherming en onafhankelijkheid.’’ Dat er iets gedaan moet worden aan het verbieden van educatie van meisjes in Afghanistan is voor Kromoprajitno van groot belang. ‘’We moeten alleen oppassen met de manier waarop wij actie ondernemen voor deze meisjes. We zijn namelijk vooral bezig met het kijken naar hoe de westerse wereld dit probleem ziet en hoe de Taliban handelt op het gebied van vrouwelijke educatie. De vraag is wordt er ook gekeken naar wat de Afghanen zelf willen en hoe zij beleid uitgevoerd willen hebben?’’ Elk land handelt vanuit eigen culturele overtuigingen. Daarom is het belangrijk om internationale problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Het is dan ook belangrijk dat wanneer een land zoals Nederland steun wil bieden aan Afghanistan dat er behoefte moet zijn om te leren uit de Afghaanse cultuur die de samenleving vormt.