Lectoraatsvideo Marketing & Customer Experience

Kort overzicht van de activiteiten van het lectoraat Marketing & Customer Experience en haar onderzoekslijnen